Introducere despre curs

Căutăm adolescenți entuziaști de clasa a XII-a, sau chiar a XI-a, care întrezaresc deja în viitorul apropiat spectrul BAC-ului și pentru care cunoașterea limbii române nu este doar o placere, ci o NECESITATE.
ITC EDUSTEM lanseaza, alături de un profesor dedicat, Cursul de Limba si Literatura Romana pentru Bacalaureat, unde, alături de predarea întregii materii într-un mod INTERACTIV, vom rezolva constant exercițiile aferente și vom aborda modalitățile de rezolvare a subiectelor probei de Limba și Literatura Română pentru a promova cu success examenul.
În sala de curs, cadrul restrâns (6-8 elevi) va permite interacțiunea directă cu profesorul, verificarea periodică a cunoștințelor acumulate, urmată de feedback personalizat.

Programa cursului

1.Introducere. Concepte operaționale. Evaluare   3 ore

2.Reguli generale în redactare. 2 ore

2.1 Structurarea textului, adecvarea la cerința de redactare, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibilitate.

2.2. Relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare oficială, scrisoare în format electronic (e-mail).

2.3. Exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber.

3.Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte. 2 ore

3.1. Limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon.

3.2. Expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic.

3.3. Texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare (memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului).

4.Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare. 7 ore

4.1. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere.

4.2. Temă, motive identificate în texte, viziune despre lume.

4.3.  Genuri literare: epic, liric, dramatic. Modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite. Evaluare

4.4. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ. Particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative. Particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final, episoade/secvenţe narative, tehnici narative. Instanţele comunicării în textul narativ. Construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a personajului; tipuri de personaje. Tipuri de perspectivă narativă . Specii epice: basm cult, nuvelă, roman.  Registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului. Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber. Evaluare.

4.5. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură și de limbaj specifice textului dramatic. Particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic. Particularităţi ale compoziţiei textului dramatic. Modalităţi de caracterizare a personajelor Registre stilistice, limbajul personajelor Specii dramatice: comedia, drama. Evaluare.

4.6. Identificarea și analiza elementelor de compoziție și de limbaj în textul poetic. Titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică Sugestie şi ambiguitate. Imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie.  Poezie epică, poezie lirică. Instanţele comunicării în textul poetic. Evaluare

4.7. Viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, sensuri multiple ale textelor literare. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori și a propriei experiențe de lectură. Lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură

5.Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. 4 ore

5.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea

5.2. Trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere .

6.Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate. 6 ore

6.1. Fundamente ale culturii române (originile și evoluția limbii române) .Perioada veche (formarea conștiinței istorice) .Curente culturale/literare în secolele XVII – XVIII: umanismul şi iluminismul

Perioada modernă: a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; criticismul junimist) Perioada modernă: b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul). Evaluare

6.2. Prelungiri ale romantismului și clasicismului.

6.3. Perioada interbelică – orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman.

6.4. Poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune .Curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, traditionalism.  Evaluare.

6.5. Perioada postbelică – tipuri de roman. Perioada postbelică – un roman scris între 1960 şi 1980. Perioada postbelică – poezia. Perioada postbelică – teatrul Perioada postbelică – curente culturale/literare: postmodernismul. Evaluare. Perioada postbelică – romanul de după 1980

7.Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 4 ore

7.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere. Construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în argumentare, structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare, scrise sau orale

7.2. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie . Construcţia discursului argumentativ: structuri specifice, conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ Eseul structurat, eseul liber. Evaluare.

8.Teste de antrenament.Recapitulare. Evaluare. 6 ore

Detalii curs

Trainer: Profesor Limba și literatura română Gaciță Daniela Violeta

Durata curs: Pe toată durata anului școlar- o ședință săptămânală de curs cu durata a 120 minute

Data de începere: 12 Septembrie 2022

Orar: 17.30-19.30, Lunea

Pret: 350 lei / lună

Formular de inscriere

    La ce curs doriti sa participati?

    Date personale:


    Verifică politica de cookie actualizată

    Daca navigati in continuare pe acest site fara a schimba setarile privind cookie-urile, vom presupune ca acceptati sa primiti toate cookie-urile de pe acest site. Puteti schimba setarile privind cookie-urile in orice moment. Pentru a afla ai multe, cititi Politica de utilizare cookies.

    Modifică setările